Điện thoai: 0909 075 006‬
Địa chỉ: 175 Nguyễn Thị Thập, Q7, Tp.HCM